Søfarende

medicaloffice.dk sefarer

På grund af aktuelle Covid-19 pandemi er Medical Office  åbent for e-mail og telefon konsultation.

Når vi igen kan åbne kontoret – udvider vi åbningstiden  – således at alle søfarende hurtigt kan få fornyet deres Blå Bog.

Søfartsstyrelsen oplyser at alle danske sundhedsbeviser, administrativt kan forlænges af skibsføreren i op til 3 måneder.  I tvivls tilfælde opfordres du til at kontakte Søfartsstyrelsen.
Norske sundhedsbeviser kan administrativt forlænges i op til 6 månder. Se venligst NMA hjemmeside.

Kære Søfarende, Du opfordres til ikke at påmønstre skib, såfremt du er i tvivl om du er helt rask. Dette af hensyn til din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Lægekontoret har mere end 100 års erfaring med undersøgelse af søfarende til danske og internationale skibe.

 • Dansk Sundhedsbevis/Blå bog
 • Norsk skib
 • Svensk skib
 • Marshall Island
 • Lægeattester til alle Cruise Lines
 • Medical Certificate for service at sea
 • Andre internationale attester for søfarende

Skal du vaccineres i forbindelse med din udmønstring, kan vi også hjælpe dig med dette.

Praktisk

 • Husk at medbringe billede ID – gerne pas eller kørekort.
 • I forbindelse med undersøgelsen vil du bedt om, at lave en urinprøve.
 • Får du daglig medicin, bedes du medbringe dokumentation fra din læge eller fra den speciallæge/det sygehus, der behandler dig.
 • Har du været indlagt på sygehus, siden din sidste undersøgelse hos søfartslæge, bedes du medbringe udskrift af din journal fra denne indlæggelse. Du kan eventuelt hente dette på Sundhed.dk

Dine informationer behandles fortroligt.

Ring til os +45 33 48 92 63

Telefontid alle hverdage 8.30-11.30 + 12.30-14.00