Attester

medicaloffice.dk attester

Har du brug for en lægeundersøgelse eller et medicinsk certifikat – så kan vi hjælpe dig.

Lægekontoret har mere end 100 års erfaring med udarbejdelse af læge attester.

 • Dansk Sundhedsbevis/Blå bog
 • Engelsk Olie og Gas/OGUK
 • Chester Step Test
 • Skuldermåling til Engelsk sektor – Bideltoid Measurement
 • Norsk skib/Helseerklæring
 • Norsk offshore/Helseerklæring
 • Lægeundersøgelse til arbejde i krydstogtsindustrien
 • Drug /Alkohol attest
 • Svensk skib
 • Medical Certificate for service at sea
 • Ioniserende strålings undersøgelse
 • Syns og høreprøve
 • FN undersøgelser
 • GEUS
 • Kina attest
 • Varme attest
 • Røgdykker
 • Sportsdykker
 • Motorattest

Hvis du lider af nogle kroniske sygdomme eller har fået foretaget større operative indgreb siden sidste attest, skal du medbringe nyeste journalnotat fra din læge eller hospitalet. Du kan eventuelt downloade dine journalnotater fra www.sundhed.dk

Ved udeblivelse eller ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid betales 600 kr incl moms