Attester

medicaloffice.dk attester

På grund af aktuelle Covid-19 pandemi er Medical Office kun åbent for e-mail og telefon konsultation. Hvis du undtagelsesvis har brug for et helbredscertifikat må du kontakte os, det er da muligt at vi kan hjælpe dig.

Lægekontoret har mere end 100 års erfaring med udarbejdelse af sundhedsbeviser og attester.

 • Dansk Sundhedsbevis/Blå bog
 • Engelsk Olie og Gas/OGUK
 • Chester Step Test
 • Skuldermåling til Engelsk sektor – Bideltoid Measurement
 • Norsk skib/Helseerklæring
 • Norsk offshore/Helseerklæring
 • Drug /Alkohol attest
 • Svensk skib
 • Medical Certificate for service at sea
 • Syns og høreprøve
 • FN
 • GEUS
 • Kina
 • Varme attest
 • Røgdykker
 • Sportsdykker
 • Motorattest

Hvis du lider af nogle kroniske sygdomme eller har fået foretaget større operative indgreb siden sidste attest, skal du medbringe nyeste journalnotat fra din læge eller hospitalet. Du kan eventuelt downloade dine journalnotater fra www.sundhed.dk

Ved udeblivelse eller ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid betales 600 kr incl moms