Attester

medicaloffice.dk attester

Lægekontoret har mere end 100 års erfaring med udarbejdelse af sundhedsbeviser og attester.

 • Dansk Sundhedsbevis/Blå bog
 • Engelsk Olie og Gas/OGUK
 • Chester Step Test
 • Skuldermåling til Engelsk sektor – Bideltoid Measurement
 • Norsk skib/Helseerklæring
 • Norsk offshore/Helseerklæring
 • Drug /Alkohol attest
 • Svensk skib
 • Medical Certificate for service at sea
 • Syns og høreprøve
 • FN
 • GEUS
 • Kina
 • Varme attest
 • Røgdykker
 • Sportsdykker
 • Motorattest

 

Hvis du lider af nogle kroniske sygdomme eller har fået foretaget større operative indgreb siden sidste attest, skal du medbringe nyeste journalnotat fra din læge eller hospitalet. Du kan eventuelt downloade dine journalnotater fra www.sundhed.dk

Online booking

Ved udeblivelse eller ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid betales 600 kr incl moms

Klik her for at booke en tid